Par projektu

Svaru platformas pamati

BK sadaļas izstrāde SIA “Cemex” autotvertņu svaru pamatiem. Sākotnēja variantā zem dzelzsbetona svaru platformas devējiem bija samontēti saliekamā dzelzsbetona plātņu pamati. Periodiski pamatu plātnes bija jālīmeņo un svaru platformas devēji jākalibrē pamatnes deformāciju dēļ.  Saskaņā ar SIA "CEMEX" darba uzdevumu tika izstrādāts būvprojekts monolītai pamatu plātnei tā, lai svaru platformas būtu zemes līmenī. Pamatiem tika paredzētas skatakas svaru devēju piekļuvei. 

Būvprojekts jau ir īstenots. 

Gallerija › Svaru platformas pamati